> 3voor12

Een nieuwe prijs vergt nieuwe criteria. Wat is immers een omroepgerelateerde multimediale prestatie? Is dat een programma dat er ook een internet-site op nahoudt? Ja, maar niet alleen dat. Een site, waarop het programma nog eens te horen of te zien is, is niet bijzonder genoeg om te bekronen. Een site, die verder alleen wat adressen en links voor nadere informatie bevat, ook niet. En een site, die vooral is ingericht om de makers een mailtje te sturen, valt evenmin in de prijzen. Er moet méér aan de hand zijn.

Welnu, bij de site die we vandaag bekronen, is veel aan de hand. 3VOOR12 werd vijf jaar geleden immers in het leven geroepen als uitlaatklep voor een groepje radiomakers bij de VPRO, die steeds meer problemen kregen om binnen het strakke format van Radio 3 nog ruimte te vinden voor hun eigen, onafhankelijke kijk op de actuele popmuziek – terwijl dat nu juist voor een publieke omroep een kerntaak zou moeten zijn.

Popmuziek is bij uitstek een genre waarin de industrie een bijna doorslaggevende rol speelt, en daarbij is zo’n onafhankelijke, kritische houding des te noodzakelijker. De redactie van 3VOOR12 voorziet in die behoefte door een site, die een essentiële aanvulling biedt op wat radio en televisie steeds vaker links laten liggen.

Met een zeer actieve popnieuwsgaring, met speciaal voor de site gemaakte radioprogramma’s, met een groeiend archief van concertopnamen en sinds vorige week zelfs ook een aanzet om via een alternatief kanaal televisie te maken. Niet voor niets is 3VOOR12 eerder dit jaar al bekroond met de Poppersprijs, de jaarlijkse prijs voor popjournalistiek. En ook niet voor niets hebben de VPRO-programma’s op Radio 3 nu allemaal de woorden 3VOOR12 in hun titel.

De Nipkow-jury wil zich niet mengen in de discussie over de vraag wat precies de taak van de publieke omroep op internet is. We stellen alleen vast wat er in Hilversum via dat nieuwe medium wordt gedaan. En we zien de prominente rol die de VPRO daarin speelt, ook met het door Wim de Bie gemaakte Bieslog en, samen met de NPS, met de fraaie site omroep.nl/geschiedenis.

Maar deze eerste Prichett Prijs, genoemd naar een pionier, past volgens ons het best bij een project dat óók door pioniers wordt gemaakt. Kortom: 3VOOR12.

Share |