Archief voor de categorie ‘De Prichettprijs’

2009: Metropolis

Lang geleden voorspelde Marshall McLuhan dat de wereld een ‘globaal dorp’ zou worden. Op internet begint die voorspelling een beetje uit te komen, al vind je er eerder een heleboel kleine dorpjes die nog weinig met elkaar communiceren.

De Nederlandse publieke omroep richt de blik eerder naar binnen dan naar buiten, omdat veel kijkers in tijden van globalisering juist meer aandacht wensen voor wat er in eigen land gebeurt. Er zijn uitzonderingen, die vooral bestaan uit goed gemaakte verslagen van reizen die Nederlanders door de wereld maken. De Zilveren Nipkowschijven voor ‘Sporen uit het Oosten’ en ‘Van Dis in Afrika’ en de eervolle vermelding voor ‘Van Moskou tot Magadan’ vormen bewijzen van die kwaliteit. Lees het hele artikel »

2008: Holland Doc

Tot nu toe is de Zilveren Prichettprijs vijf keer toegekend aan een omroepgerelateerde website. Als journalisten denken aan een multimediale prestatie, dan is internet immers het eerste dat ze te binnen schiet. De zesde keer dat deze onderscheiding toegekend wordt, valt de keuze op een letterlijk multimediale inspanning. Holland Doc is namelijk een label dat vier met elkaar verbonden uitingen betreft, in vier verschillende media.
Soms leidt dat ook wel eens tot verwarring bij de niet-ingewijde mediaconsument, die denkt over speciale voorzieningen te moeten beschikken om Holland Doc te kunnen ontvangen. Dat is maar ten dele waar: het digitale televisiekanaal Holland Doc was er weliswaar het eerst, maar ook bezitters van een gewone televisie, een computer met internet of zelfs alleen maar een radio, kunnen kennis nemen van het rijk geschakeerde aanbod van Holland Doc.

De VPRO was de koploper met digitale themakanalen. De eerste drie waren 3voor12 (Prichettprijs 2003), /Geschiedenis (Prichettprijs voor de website, 2004) en Holland Doc. De redactie van het themakanaal Holland Doc berust ook nog steeds bij de VPRO, maar er worden documentaires van bijna alle zendgemachtigden vertoond. Voor een deel gaat het om thematisch geordende documentaires uit het archief van de Publieke Omroep, maar ook worden recente afleveringen van bijvoorbeeld Zembla, Reporter, Dokument of Het uur van de wolf de hele week door herhaald.

Daarnaast zijn er spannende initiatieven die jonge en grensverleggende makers kansen bieden. Documentaires van de regionale omroepen krijgen er een nationale etalage. Elke dag kan iedere liefhebber van berichten uit de samenleving er wel iets van zijn gading vinden. De tweede poot is een goed verzorgde website, die achtergronden en nieuws brengt, en onontbeerlijk is om de actuele programmering van het themakanaal te vinden. De communicatie van de programmagegevens laat bij alle themakanalen van de Publieke Omroep namelijk nog steeds te wensen over. Wie geen digitale televisie bezit, kan op de site ook de programma’s van de themazender als live video stream bekijken.

De meeste bekendheid geniet poot drie, in chronologische volgorde. Beurtelings zenden VPRO, NPS, IKON en HUMAN op donderdagavond een nieuwe Nederlandse documentaire uit onder de verzameltitel Holland Doc. Het komt slechts bij hoge uitzondering voor dat zo’n aflevering van Holland Doc niet aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. De naam Holland Doc is zo ook een kwaliteitslabel geworden, dat garant staat voor het beste dat de Publieke Omroep op documentaireterrein te bieden heeft.

Dat is des te opmerkelijker, omdat er geen afzonderlijke supervisor is die de bijdragen van de vier zendgemachtigden keurt en van een stempel voorziet. De hoofdredactie van Holland Doc op Nederland 2 bestaat uit de chefs van de documentaireafdelingen, op dit moment Bert Janssens (HUMAN), Annemiek van der Zanden (NPS), Barbara Truijen (VPRO) en Margje de Koning (IKON). Voor zover dat van buitenaf valt te beoordelen werkt deze gedecentraliseerde opzet uitstekend, geheel tegen de Hilversumse trend van vérgaande coördinatie en integratie in.

De meest recente poot van Holland Doc is een label voor radiodocumentaires. Ook daar is ruimte voor in deze genereuze waaier van gepassioneerde activiteiten ter bevordering van een tak van creativiteit, waar de Nederlandse publieke omroep van oudsher in excelleert.

> Website Holland Doc

2007: Tegenlicht

Tegenlicht, VPRO’s venster op de wereld, werd twee jaar geleden uitgebreid bejubeld toen de jury dit programma bekroonde met de Zilveren Nipkowschijf. Dit jaar heeft de jury besloten dat ook de bijbehorende internetsite een prijs verdient.

Net als het programma is de site verrassend, gedegen en veelzijdig. Niet alleen oude Tegenlicht-afleveringen kunnen worden bekeken, de site verschaft tevens de mogelijkheid vooruit te blikken op komende uitzendingen. Tegenlicht.nl is veel meer dan een kopie van hetgeen eerder op de tv te zien is geweest. De Wouter-tapes worden aangevuld met een debat onder leiding van Felix Rottenberg over modern leiderschap. Hoofdredacteur Hans Laroes van het NOS Journaal reageert in een video-interview op ‘Het Midden-Oosten gedecodeerd’, de Tegenlicht-uitzending waarin Joris Luyendijk de mechanismen blootlegt in de verslaggeving vanuit deze brandhaard. Lees het hele artikel »

2006: Cinema.nl

Cinema.nl is niet de enige of de grootste Nederlandse filmwebsite. Of het de beste is, daar valt over te twisten. Zoiets is een kwestie van smaak, interesse en voorkeuren van de gebruiker.

Zeker is dat Cinema.nl een aantal vertrouwde, en dus betrouwbare bronnen van expertise heeft samengebracht, en dat het daar op andere filmwebsites nog wel eens aan ontbreekt. Er bestaat een grote behoefte aan achtergrondinformatie over film. Bij het verzamelen van die informatie hoeft een redactie niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden, door enthousiaste, maar onervaren vrijwilligers zelf recensies te laten schrijven. De keuze van de filmredactie van een groot landelijk dagblad, de Volkskrant, en van een publieke omroep, de VPRO, om samen een website op te zetten, leidde tot wat in het bargoens van de zakenwereld bekendstaat als ‘schaalvoordelen’ en ‘synergie’.

Ook niet onbelangrijk is dat je zo de gebruiker direct toegang verschaft tot grote archieven, van stukken van gerenommeerde critici en journalisten van de filmpagina’s van de Volkskrant en de VPRO Gids, maar ook tot digitale domeinen. Zo kan men direct doorklikken naar voorgeselecteerde korte films van de NPS en filmgerelateerde programma’s van de site Uitzendinggemist.

De samenwerking stelde ook de VPRO in staat om met verstand van zaken dagelijks op televisie verslag te doen van festivals als Rotterdam, Cannes, IDFA en het Nederlands Film Festival. Dat is dus die synergie.

Over enkele jaren zullen we misschien met vertedering terugkijken op het begin van de digitale ontsluiting van de rijke filmschatten uit heden en verleden. Samenwerking tussen professionals uit verschillende media zal dan ook misschien heel gebruikelijk zijn geworden. Maar vooralsnog verricht Cinema.nl pionierswerk, en daarvoor kent de jury de Zilveren Prichett-prijs 2006 voor omroepgerelateerde multimediale prestaties toe aan de gemeenschappelijke filmwebsite van VPRO en Volkskrant, www.cinema.nl

2005: Bieslog

Omroepgerelateerde multimediale prestaties – zelden hebben zulke lelijke woorden zoiets moois opgeleverd. Omroepgerelateerd is de winnaar van de Prichett Prijs, omdat het de VPRO is die hem het podium heeft verschaft. En multimediaal omdat-ie op allerlei verschillende vindingrijke manieren alle mogelijkheden van het nieuwe medium aan het aftasten is. Niet alleen in tekst, maar ook in bewegend beeld. En niet alleen in het maken van links naar andere leuke sites, maar ook door – bijvoorbeeld – live alternatief audio-commentaar te geven bij beelden die tegelijkertijd op de televisie te zien zijn.

Maar als Bieslog in één woord gevangen moet worden, is dat voor deze jury het woord enthousiasme. Of in twee woorden: aanstekelijk enthousiasme. Dag in dag uit, bijna elke ochtend al vóór negenen, reageert hoofdredacteur Wim de Bie op het nieuws van de dag. Dat kan het referendum zijn, waarover hij vanochtend zijn creatie dr. Nak de Weert van het Nak de Weert Instituut aan de tand voelde, maar ook de laatste ontwikkelingen op een webcam waarop twee jonge valken op het punt staan de wijde wereld in te trekken. Lees het hele artikel »

2004: Omroep.nl/geschiedenis

Een radioprogramma dat al in 1997 een Zilveren Reissmicrofoon is toegekend, en een televisieprogramma dat in 2001 de Zilveren Nipkowschijf kreeg uitgereikt – dat moet wel een gelukkig huwelijk opleveren. De site omroep.nl/geschiedenis, een initiatief van NPS en VPRO, is er het mooie resultaat van. Zo mooi, dat er nu voor de derde keer een prijs voor is: de Pritchettprijs.

Op zichzelf zou het al prettig genoeg zijn als deze site zich zou beperken tot het archiveren van voorgaande uitzendingen, die op ieder gewenst moment kunnen worden beluisterd of bekeken. Voor diverse juryleden is bijvoorbeeld ook zo’n service als uitzendinggemist.nl een hele uitkomst. Maar het beschikbaar stellen van bestaand materiaal is niet voldoende voor een prijs, die naar omroepgerelateerde multimedia-prestaties gaat. En deze site doet dan ook veel méér.

Er zijn dossiers te vinden over veel historische onderwerpen, er wordt verwezen naar andere radio- en tv-programma’s van geschiedkundige aard, er is extra materiaal plus bronvermeldingen over eerdere uitzendingen en er staan heel veel links naar andere historische sites op. Levendig, en aantrekkelijk gepresenteerd, met als bijzondere attractie óók nog een royale keuze uit de schatkamers van het Polygoon-journaal. Telkens inhakend op de actualiteit, net als OVT en Andere tijden. Denk aan de recente Hollywood-opnamen voor Oceans 12 in Amsterdam. Welnu, dankzij dit zorgvuldig geannoteerde Polygoon-archief zien we hoe Sean Connery alias James Bond al in 1971 langs de Magere Brug reed. Het is één piepklein, maar veelbetekenend voorbeeldje uit de vele.

Natuurlijk is deze jury niet ontgaan, dat de algehele omroepbezuiningen ook gevolgen hebben voor de activiteiten op internet. Des te beter, om juist op dit moment de toegevoegde waarde van zo’n site te zien. Als de publieke omroep ergens laat zien wat publieke dienstverlening betekent, is het hier – op omroep.nl/geschiedenis.

2003: 3voor12

Een nieuwe prijs vergt nieuwe criteria. Wat is immers een omroepgerelateerde multimediale prestatie? Is dat een programma dat er ook een internet-site op nahoudt? Ja, maar niet alleen dat. Een site, waarop het programma nog eens te horen of te zien is, is niet bijzonder genoeg om te bekronen. Een site, die verder alleen wat adressen en links voor nadere informatie bevat, ook niet. En een site, die vooral is ingericht om de makers een mailtje te sturen, valt evenmin in de prijzen. Er moet méér aan de hand zijn.

Welnu, bij de site die we vandaag bekronen, is veel aan de hand. 3VOOR12 werd vijf jaar geleden immers in het leven geroepen als uitlaatklep voor een groepje radiomakers bij de VPRO, die steeds meer problemen kregen om binnen het strakke format van Radio 3 nog ruimte te vinden voor hun eigen, onafhankelijke kijk op de actuele popmuziek – terwijl dat nu juist voor een publieke omroep een kerntaak zou moeten zijn.

Popmuziek is bij uitstek een genre waarin de industrie een bijna doorslaggevende rol speelt, en daarbij is zo’n onafhankelijke, kritische houding des te noodzakelijker. De redactie van 3VOOR12 voorziet in die behoefte door een site, die een essentiële aanvulling biedt op wat radio en televisie steeds vaker links laten liggen.

Met een zeer actieve popnieuwsgaring, met speciaal voor de site gemaakte radioprogramma’s, met een groeiend archief van concertopnamen en sinds vorige week zelfs ook een aanzet om via een alternatief kanaal televisie te maken. Niet voor niets is 3VOOR12 eerder dit jaar al bekroond met de Poppersprijs, de jaarlijkse prijs voor popjournalistiek. En ook niet voor niets hebben de VPRO-programma’s op Radio 3 nu allemaal de woorden 3VOOR12 in hun titel.

De Nipkow-jury wil zich niet mengen in de discussie over de vraag wat precies de taak van de publieke omroep op internet is. We stellen alleen vast wat er in Hilversum via dat nieuwe medium wordt gedaan. En we zien de prominente rol die de VPRO daarin speelt, ook met het door Wim de Bie gemaakte Bieslog en, samen met de NPS, met de fraaie site omroep.nl/geschiedenis.

Maar deze eerste Prichett Prijs, genoemd naar een pionier, past volgens ons het best bij een project dat óók door pioniers wordt gemaakt. Kortom: 3VOOR12.