> Holland Doc

Tot nu toe is de Zilveren Prichettprijs vijf keer toegekend aan een omroepgerelateerde website. Als journalisten denken aan een multimediale prestatie, dan is internet immers het eerste dat ze te binnen schiet. De zesde keer dat deze onderscheiding toegekend wordt, valt de keuze op een letterlijk multimediale inspanning. Holland Doc is namelijk een label dat vier met elkaar verbonden uitingen betreft, in vier verschillende media.
Soms leidt dat ook wel eens tot verwarring bij de niet-ingewijde mediaconsument, die denkt over speciale voorzieningen te moeten beschikken om Holland Doc te kunnen ontvangen. Dat is maar ten dele waar: het digitale televisiekanaal Holland Doc was er weliswaar het eerst, maar ook bezitters van een gewone televisie, een computer met internet of zelfs alleen maar een radio, kunnen kennis nemen van het rijk geschakeerde aanbod van Holland Doc.

De VPRO was de koploper met digitale themakanalen. De eerste drie waren 3voor12 (Prichettprijs 2003), /Geschiedenis (Prichettprijs voor de website, 2004) en Holland Doc. De redactie van het themakanaal Holland Doc berust ook nog steeds bij de VPRO, maar er worden documentaires van bijna alle zendgemachtigden vertoond. Voor een deel gaat het om thematisch geordende documentaires uit het archief van de Publieke Omroep, maar ook worden recente afleveringen van bijvoorbeeld Zembla, Reporter, Dokument of Het uur van de wolf de hele week door herhaald.

Daarnaast zijn er spannende initiatieven die jonge en grensverleggende makers kansen bieden. Documentaires van de regionale omroepen krijgen er een nationale etalage. Elke dag kan iedere liefhebber van berichten uit de samenleving er wel iets van zijn gading vinden. De tweede poot is een goed verzorgde website, die achtergronden en nieuws brengt, en onontbeerlijk is om de actuele programmering van het themakanaal te vinden. De communicatie van de programmagegevens laat bij alle themakanalen van de Publieke Omroep namelijk nog steeds te wensen over. Wie geen digitale televisie bezit, kan op de site ook de programma’s van de themazender als live video stream bekijken.

De meeste bekendheid geniet poot drie, in chronologische volgorde. Beurtelings zenden VPRO, NPS, IKON en HUMAN op donderdagavond een nieuwe Nederlandse documentaire uit onder de verzameltitel Holland Doc. Het komt slechts bij hoge uitzondering voor dat zo’n aflevering van Holland Doc niet aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. De naam Holland Doc is zo ook een kwaliteitslabel geworden, dat garant staat voor het beste dat de Publieke Omroep op documentaireterrein te bieden heeft.

Dat is des te opmerkelijker, omdat er geen afzonderlijke supervisor is die de bijdragen van de vier zendgemachtigden keurt en van een stempel voorziet. De hoofdredactie van Holland Doc op Nederland 2 bestaat uit de chefs van de documentaireafdelingen, op dit moment Bert Janssens (HUMAN), Annemiek van der Zanden (NPS), Barbara Truijen (VPRO) en Margje de Koning (IKON). Voor zover dat van buitenaf valt te beoordelen werkt deze gedecentraliseerde opzet uitstekend, geheel tegen de Hilversumse trend van vérgaande coördinatie en integratie in.

De meest recente poot van Holland Doc is een label voor radiodocumentaires. Ook daar is ruimte voor in deze genereuze waaier van gepassioneerde activiteiten ter bevordering van een tak van creativiteit, waar de Nederlandse publieke omroep van oudsher in excelleert.

> Website Holland Doc

Share |