Andere Tijden, winnaar van de Zilveren Nipkowschijf 2001, onderscheidt zich door wekelijks vanuit de actualiteit terug te kijken in de geschiedenis. Niet zelden komen brandende kwesties daardoor in een ogenschijnlijk nieuw daglicht te staan of worden nieuwe elementen aan het debat toegevoegd.

Het actuele uitgangspunt van het programma wekt grote bewondering. Niet alleen slaagt de redactie er steevast in zeer korte tijd uitgebreid historisch materiaal op te diepen, altijd wordt uit de thema’s die vandaag spelen een zeer relevante keuze gemaakt. Geregeld stuiten de researchers op uniek materiaal waardoor vele jaren na dato alsnog primeurs worden geleverd. Daardoor draagt elke uitzending bij aan verdieping van de actuele discussie.

Er is niet eenduidig sprake van l’histoire se répète – hoewel de recente uitzending over de problemen bij de Nederlandse Spoorwegen in 1961 wel erg veel treffende gelijkenissen liet zien met de huidige onrust bij de NS -, vaak diept Andere Tijden (bijna) vergeten of destijds verborgen gebleven feiten op. Te denken valt aan een reeks uitzendingen over de ontstaansgeschiedenis van Israël, die zowel aansluiting vonden bij de vorig jaar opgelaaide spanningen in het Midden-Oosten als bij de zogenoemde zuiveringsacties op de Balkan.

Nooit heffen de programmamakers een vingertje of manen lessen te trekken uit het verleden. Er is geen sprake van moralisme maar ‘slechts’ van pure feitenoverdracht. Historische journalistiek in de zuiverste soort en op een constant hoog niveau.

De koppeling aan het huidige tijdsgewricht wordt nog eens onderstreept door de prachtige website die bij het programma is ontwikkeld. De internetpagina’s benaderen het ideaalbeeld dat ooit voor de eenwording van televisie en computer voorzien was. Alle onderwerpen uit een uitzending worden nog eens uitgebreid behandeld, met veel audio- en videofragmenten, vaak met extra informatie die voor het programma niet gebruikt kon worden. Relevante links leiden de surfer nog dieper in elk thema. De site kent bovendien – zoals het een geschiedenisprogramma betaamt – een uitgebreid archief.

De Nipkowschijf-uitreiking wordt mogelijk gemaakt door onze sponsors