Clairy Polak

Ere-Zilveren Reissmicrofoon
Zilveren Reissmicrofoon 2014

Toen we een maand geleden lieten weten dat we een Zilveren Reissmicrofoon, een prijs voor een heel radio-oeuvre, hadden toegekend aan Clairy Polak, waren er mensen die het niet begrepen. Clairy Polak? Die is toch van de televisie? Ja, ook wel radio gedaan, maar ze werd natuurlijk pas echt bekend toen ze voor de televisie ging werken.

Dat moge zo zijn, maar de jury die de Reissmicrofoons uitreikt aan de beste radioprestaties, houdt zich toch liever vast aan het feit dat Clairy Polak ook in haar televisiejaren altijd heeft volgehouden dat ze toch het meest hield van de radio. Televisie heeft meer impact, wilde ze dan wel toegeven, en dat is natuurlijk altijd aardig voor de journalist die voor dat medium werkt. Maar wat haar aan de televisie bleef storen, waren de uiterlijkheden die daar zo’n belangrijke rol bij speelden. Wat je áán had, hoe je haar zat. Terwijl de radio vaak sneller kon zijn en puur op de inhoud gericht. Een gesprek onder vier ogen kon op de radio ècht een gesprek onder vier ogen zijn. En daarin glorieerde ze vaak.

Clairy Polak begon haar carrière halverwege de jaren tachtig op de kleine redactie van de Uitkrant in Amsterdam. In 1988 verhuisde ze naar de radiodienst van de VARA, waar ze eerst bureauredacteur was, daarna verslaggever en vanaf 1992 presentator van het programma De Editie. Vervolgens presenteerde ze zeven jaar lang het Radio 1 Journaal, om terug te keren naar de VARA voor de presentatie van het culturele programma Ophef & Vertier. En ook toen al was ze alert, goed geïnformeerd, geestig, met een monkelend soort ironie, wars van prietpraat en aangenaam direct als dat nodig was. Toen kwam de VARA haar halen om televisie te gaan maken. Aanvankelijk nogal tegen haar zin, maar allengs vanzelfsprekender – met een Sonja Barend Award als welverdiend hoogtepunt. Maar het is typerend voor Clairy Polak dat ze tenslotte toch weer met groot genoegen naar de radio terugkeerde, ditmaal bij de AVRO op Radio 4 met ‘De klassieken’. Tot de hoogmogenden vonden dat ze niet genoeg luisteraars trok.

Deze Ere-Zilveren Reissmicrofoon valt zodoende samen met haar ongewenste afwezigheid op de radio. De jury heeft echter besloten zich daar niets van aan te trekken. Laat dit gezegd zijn: de radio mist op het ogenblik een vaste waarde, en die vaste waarde is Clairy Polak.

De Nipkowschijf-uitreiking wordt mogelijk gemaakt door onze sponsors