Simek ’s nachts

Winnaar
Zilveren Reissmicrofoon 2009

Niet vaak in de 43 jaar dat we de Zilveren Reissmicrofoon uitreiken, is deze radioprijs naar een interviewer pur sang gegaan. Dat is alleen gebeurd in 1978. Tonny van Verre was toen de gelukkige, de VARA-interviewer die in zijn huis in Middelburg prominente Nederlanders te logeren vroeg en ze in dié intimiteit hun diepste zielenroerselen ontfutselde.

De interviewer die we vandaag bekronen, Martin Šimek, verstaat die kunst ook, maar heeft dat in de watten leggen niet nodig. In een moment van onbescheidenheid heeft Simek eens gezegd dat hij met een gast soms in vijftien seconden een intimiteit bereikt, die zij in hun 25 jaar durende huwelijk nog niet bereikt hebben.

Dat komt ongetwijfeld doordat Šimek naar het menselijke zoekt. Altijd. Dat hij tijdens die zoektocht zijn gasten aanraakt en complimentjes maakt (“wat heb jij mooie ogen”) wordt niet door iedereen begrepen, maar dat hoort bij zijn onconventionele manier van interviewen die vrijwel elk gesprek tot een belevenis maakt en niet zelden luisteraars aanzet tot zelfonderzoek.

Al even ongebruikelijk is dat Šimek, in zijn streven naar authenticiteit, zijn interviews nauwelijks voorbereidt. Hij vertrouwt op zijn invoelingsvermogen, doortastendheid en intuïtie en is zo op de radio een begrip geworden. Met Šimek ’s Nachts maakte hij een van Hilversums best beluisterde programma’s.

Ook al is Šimek ’s Nachts, als gevolg van ondoorgrondelijk Hilversums beleid, inmiddels een radioprogramma op internet geworden, te beluisteren op elsevier.nl, de Zilveren Reissmicrofoon 2009 is een verdiende bekroning voor een ongewoon origineel interviewprogramma van een al even ongewone interviewer.

De Nipkowschijf-uitreiking wordt mogelijk gemaakt door onze sponsors